Vecka 34-35

Vecko 34-35

 

Deromeskolan åk 2 och åk 3 26-08-2016

VECKO

Vecka 34 – 35 | Lärande & Information |

Hej!

Under veckan som gått har vi påbörjat olika områden i de olika ämnena.

Treorna börjar med ”Vårt samhälle” i SO. Tvåorna har börjat med ”Trafiken”, främst i vårt närområde såsom runt skolan och vägen till skolan.

I NO har eleverna både i åk 2 och åk 3 fått träna förmågan att beskriva olika saker de hittat i Bräckeskogen. Genom att beskriva får de möjlighet att träna på begrepp, göra jämförelser och urskilja likheter/olikheter. Här integreras även svenskan såsom att använda vokaler i letandet av saker.

Tvåorna lär sig om statistik i matematiken. De lär sig att avläsa och tolka enkla tabeller och stapeldiagram men även att själva göra enkla undersökningar och använda sig av tabeller och diagram.

Elevens val startade i veckan och eleverna i åk 2 och åk 3 är i blandade grupper. Gunnar som är träslöjdslärare har en grupp som får välja mellan tre föremål att skapa. Pelle håller i en grupp som har uteaktivitet och Jenny har en tredje grupp som har skapande verksamhet. Grupperna stannar 4 veckor på varje ”verkstad”. Vi lärare planerar verksamheten efter elevernas önskemål och efter förmågor som ska utvecklas, allt enligt kursplanerna och läroplanen.

Snabbinfo 29/8 – 2/9

Måndag: Tisdag:

Onsdag: Bokbuss. Idrott ute, Ombyte för alla grupperna. Fotografering!

Torsdag: lång dag för 3:orna till kl. 15:15, ta gärna med mellanmål.

Fredag: 2:or slutar kl. 12.30, 3:or slutar kl. 13.30.

Läxor:

Åk 2: Läsläxa in på onsdag. Lämnas hem på torsdag.

Ingen matteläxa denna veckan.

Åk 3: Läsläxa in på tisdag, lämnas hem samma dag.

Matsedel

Hittar du på skolans hemsida eller om du följer vår länk:

http://meny.dinskolmat.se/

deromeskolan

Lorum Ipsum Dolor

1

Deromeskolan åk 2 och åk 3 26-08-2016

På onsdag är det fotografering, åk 2 och åk 3 på förmiddagen.
Barnkören startar sin verksamhet torsdagen den 1/9. Tonfiskarna f-2, kl. 13.35-14.10, Stämbandet

åk 3, kl. 15.15-16.00. Carola meddelar att kören är inställd den 8/9 då hon är på kurs.

Vi bjuder in alla vårdnadshavare till föräldramöte tisdagen den 6/9 kl. 18.30 – 20.00. Välkomna alla! Vi börjar gemensamt i matsalen för att sedan gå ut till respektive klassrum och möta klasslärarna för mer information. I matsalen kommer nya rektorn Teresia och personalen att presentera sig, fritidshemmet kommer att berätta om sin verksamhet. Vi kommer få information om TL, trivselledarna på skolan. Föräldraföreningen och den lokala styrelsen presenterar sig.

Den 22 september är det studiedag.

M ailadresser:

jenny.heden@varberg.se,

per-erik.karlsson@varberg.se

ann.nilsson@varberg.se

Trevlig helg!
Pelle, Peter, Jenny, Caroline, Gunnar, Kaliopi och Ann

 

 

Vecko v. 33-34

Vecko 33-34

 

Deromeskolan åk 2 och åk 3 18 augusti 2016

VECKO

Vecka 33 – 34 | Lärande & Information |

Välkomna tillbaka!

Äntligen är vardagen tillbaka och vi har fått återgå till klassen, kamraterna och lärarna. Vi i 2:an har flyttat in i vårt nya klassrum längst bort i korridoren till höger. Vi i 3:an är kvar i samma som förra läsåret, det till vänster. Vi som undervisar är Jenny(sv, SO, bild, musik åk 3) Per-Erik(NO, ma, idrott åk 3, NO, idrott åk 2), Ann(sv, ma, bild, musik åk 2), Kaliopi (eng åk 2 och 3), Gunnar(slöjd åk 3) och Eva S. (idrott åk 2/åk 3).

Under uppstartsveckan har vi arbetat med hur vi alla kan bli bättre på studiero. Vi har satt upp egna mål som vi ska nå.

Vi har skrivit och ritat om ett fordon som vi har åkt med under sommarlovet. I denna uppgift tränade vi att uttrycka oss i text och i bild men även att berätta muntligt i mindre grupp för kamrater. Vi har lekt lekar ute för att stärka gruppen, känna trivsel och skapa trygghet tillsammans.

Vi har fått komma med önskemål till Elevens val, vad vi önskar göra. Lärarna bestämmer sedan formen och planerar för vilka förmågor vi kommer att träna på att utveckla.

Inför veckan som kommer planerar vi att arbeta efter nya scheman som kommer hem i plastfickan.

Trevlig helg! Jenny, Pelle, Peter, Caroline och Ann

Mailadresser:

jenny.heden@varberg.se, per-erik.karlsson@varberg.se

ann.nilsson@varberg.se

Snabbinfo 22 – 26/8

Måndag:
Tisdag:
Onsdag: idrott(ombyte med)

Torsdag: lång dag för 3:orna till kl. 15:15, ta gärna med mellanmål.

Fredag: 2:or slutar kl. 12.30.

 

Läxor:

Alla 2:or har läsläxa från torsdag till onsdag veckan därpå.

Matematikläxa för 2:or lämnas ut fredag och lämnas in fredag därpå.

Alla 3:or har läsläxa från tisdag till tisdag veckan därpå.

 

Matsedel

Hittar du på skolans hemsida eller om du följer vår länk:

http://meny.dinskolmat.se/

deromeskolan

 

Åk. 2 och 3 gul och blå.

Veckans tider

Skoltider åk. 2 Skoltider åk.3
måndag 8.30-13.30 8.30-13.30
tisdag 8.30-13.30 8.30-13.30
onsdag 8.30-13.30 8.30-13.30
torsdag 8.30-13.30 8.30-15.15
fredag 8.30-12.30 8.30-13.30

 

Aktiviteter som återkommer varje vecka:

Måndag:

Tisdag:        Inlämning läxa och ny läxa ges ut åk 3

Onsdag:      Idrott åk. 2och 3

Bokbuss udda veckor

Inlämning läxa åk 2

Torsdag:      Ny läxa ges ut åk. 2

Träslöjd åk. 3

Fredag:

 

 

Annan information och komihåg:

Komihåg att fylla i papper med kontaktuppgifter (om ni inte redan gjort det), samt om ni godkänner att barnen finns med på bilder som publiceras på internet.

Årets fotografering blir onsdag den 31 augusti.

Extrakläder bör finnas i alla elevers korgar, då vi är ute i alla väder.

På torsdagar har åk. 3 en lite längre dag. De kan därför med fördel ta med sig lite mellanmål, t.ex en smörgås.Skolinfo

Vi har en ny rektor på skolan som heter Teresia Eriksson.

Välkomna tillbaka!

Välkomna till skolan!

Nu är det äntligen dags att börja igen efter ett långt sommarlov.
Hoppas ni har vilat ut och är redo för nya utmaningar i lärandet.

Vi träffas i klassrummen kl. 08.30 på onsdagen den 17:e.
Ann Nilsson tar emot alla blivande 2:or(ingång baksidan, längst bort) och Jenny Hedén och Per-Erik Karlsson tar emot alla blivande 3:or(ingång framsidan, längst ner).

Vi går en hel skoldag på onsdag, fram till kl. 13.30. Bussarna går hem kl. 13.40.
På torsdagar går alla 3:or till kl. 15.15. Då är det bra att ha med ett extra litet mellanmål. Då går 3:ornas buss hem kl. 15.20.

Välkomstbrev 2-3