Oj, vilket skrivande!

Skrivarverkstaden i åk 2 är igång med full kraft. Eleverna är superengagerade i sitt arbete i par eller enskilt. Nu är kan vi kalla oss för riktiga författare och riktiga illustratörer. Under sista veckorna kommer alster att publiceras på åk 2 egna sida, se menyn ovan.

V. 18 information

Hej!

Här kommer lite kort information om aktiviteterna i skolan under vecka 18.

Onsdag: Ute-idrott, ombyte efter väder.

Fredag: Skräpplockardag för hela skolan. Åk 2 och 3 plockar skräp från kl. 09.00 fram till lunch. Vårdnadshavare är välkomna att hjälpa till. Ta gärna med egna handskar!

I åk 2 har vi läst ut ”Diamantjakten” och nu har eleverna fått välja var sin bok från skolbiblioteket att läsa ur. Vi håller kvar vid läxdagen; onsdag in och torsdag ut. De kommer få tillhörande uppgift till läsläxan, kommer hem på torsdag. Böckerna gick hem redan idag. De som har kapitelböcker läser ett till två kapitel i veckan och tränar på sin läsförståelse. Ni som vårdnadshavare stöttar och ställer frågor till läsningen, utmanar och ger stöd. Läs vid flera tillfällen i veckan med ditt barn. Fokus på uppgiften som hör till kommer att vara göra sammanfattning. De kommer träna på sammanfattningar i skolan. Ni får gärna höra av er om boken är för ”utmanande” eller för ”lätt”. Boken ska vara anpassad efter läsförmåga vilket läraren strävar efter samtidigt som eleven ska få möjligheten att välja bland böcker i biblioteket./Ann