Miljövecka på skolan

Under veckan har hela skolan miljöarbete, där temat är energi. Vi har arbetat i tvärgrupper från f till åk 3. En spännande lärorik vecka där nya kompisband knyts.

Vi lär oss om energikällor, elektriska kretsen och om energin som oförstörbar. Den finns i olika former bl à som rörelse-,  läges-,  kemisk-, strålning- och värmeenergi.

Vi har tränat våra förmågor att:

– förstå och använda ord och begrepp inom området.

– experimentera; undersöka och pröva.

– kommunicera, dela med sig av tankar och idéer, förklara och beskriva.

– uttrycka oss i bild, text och drama.