Demokratiska omröstningar

Idag har vi avslutat vårt tema ”ledig lokal i vårt samhälle”. Idag fick eleverna göra klart sina planscher och välja ut en representant från varje grupp. Därefter presenterades alla 5 förslagen och sen var det öppen omröstning som gällde. När vi fick fram de 3 med flest röster var det dags för sluten omröstning och därmed demokratiskt utse vilket alternativ som blev valt.

här nere har vi alternativen

SO-I vårt samhälle

IMG_5004

Här ovan har ni en film från när vi arbetat med det senaste temat i SO som har varit samhälle. Eleverna har fått i uppgift att agera som olika Parti (bestående av 4-5 st) där de tillsammans, demokratiskt ska fatta beslut om vad som ska byggas i den tomma lokalen i vårt samhälle. När de tillsammans tagit beslutat om vad de valt att bygga så ska de på bästa möjliga sätt framföra detta med hjälp av en plansch. Varje plansch ska tillsammans med ett bra framförande tilltala de andra eleverna och därmed få dem att rösta på just det förslag som presenterats.

Nästa vecka kommer vi ha en demokratisk omröstning där eleverna med hjälp av röstsedlar lägger en röst på det alternativet som tilltalade dem mest.

Här får eleverna öva på problemlösning, att argumentera, att diskutera och att samarbeta. Hittills har eleverna gillat detta väldigt mycket och känner sig väldigt engagerade i arbetet.

Skrivläxa 2

Hej klass 2 föräldrar!

Här har ni läxa nr 2 som ska vara inne 24 Oktober vecka 43. Denna veckan gick jättebra med läxorna och alla böckerna kom in, vilket jag uppskattar och är superglad över. Detta tillåter mig (samt eleverna framöver) att se deras utveckling inom skrivandet. 

 

Ny läxa för 2orna

Hej!

Detta inlägget är riktat mot 2orna. Det är nämligen så att jag efter några önskningar (från eleverna själva) infört en till läxa, en skrivläxa. Eleverna kommer få läxan idag, och den ska lämnas in på tisdag nästa vecka, den 17/10 alltså. Det är lite kort tid just denna veckan, men det ger eleverna en liten knuff att sätta igång med skrivningen. Jag bifogar bilder nedan för att ni på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa era barn med läxan.

Det jag hade behövt från er är att ni kollar i era barns väskor och hjälper dom att komma ihåg att läxan SKA bli gjord och SKA komma tillbaka och FÅR INTE komma bort. Det är nämligen så att många olika läxböcker kommit bort, vilket påverkar undervisningen en hel del. Här nedan har ni bilderna om Skrivläxa 1. 

På framtiden har eleverna fått lite saker de ska tänka på medan de skriver, vilket ni gärna får påminna dem om.

Läxan ser ni ovan. Den är alltså inte allt för utmanande, det gäller bara att få barnen att sätta sig och tillbringa några minuter till denna läxan som i länge kommer hjälpa eleverna massvis i längden. Jag hade uppskattat om ni hjälper era barn, om ni märker att det behövs.

Inför utvecklingssamtal

Hej!

Nu börjar det närma sig för utvecklingssamtal och de flesta utav Er har fått en tid tilldelad med början nästa vecka. Det vi även har delat ut är lappar som gärna ska fyllas i före utvecklingssamtalet för att fungera som grund för samtalet. Lapparna kan se annorlunda ut beroende på om eleven går i antingen 2an eller 3an. Lapparna får gärna fyllas i och skickas med till skolan så snart som möjligt. För er som har tid att ses redan på måndag, då är det relativt med kort varsel vi tilldelar denna information. Men om vi får lappen i elevens plastficka på morgonen har vi ändå några timmar på oss att läsa det som skrivits och vad (utöver huvudpunkterna) ska fungera som samtalsämne. Utvecklingssamtal ht2017