Läxa åk. 3 till v. 9

Läxa årskurs 3.

Till torsdag vecka 9.

Eleverna skall lära sig 7st ord på engelska. Fokus här är på att eleverna skall veta vad orden betyder och kunna säga dem.

He Han

She Hon

It Den/det

We Vi

They De

I Jag

You Du