Lärande åk 2

V. 19 Skrivarverkstaden i full gång!

Eleverna i åk två tränar sin förmåga att uttrycka sig i berättande texter. Texterna ska följa en ”röd tråd” med inledning, handling och slut. Eleverna ska också träna sin förmåga att uttrycka sin berättelse i bild med illustrationer. Vi behöver träna på att dela upp berättelsen i stycken för att läsaren lätt ska kunna följa med på de olika sidorna. Det är tillfredsställande att sedan kunna få kalla sig författare och illustratör. Här kommer några av veckans alster.

Ludvig och Melker

 

Alice K. Och Jafa

Abbe

 

Vecka 3

NO vi tränade på planeterna. SO tittade på en film om  Noahs ark. Svenska vi skriver text om inbrottet.I onsdags åkte vi skridskor.

Abbe och Evelina

__________

Efter julovett

Matte vi har tränat på omgruppering.SO vi kollade på en film om kristendomen.Svenska vi läste det nya kapitlet ur läsläxan.Det är inte Ann som skriver det här de är Melker och  Anton.

__________

Pepparkaksbakning dan före, dan före, dan före, dan före dopparedagen!

imageimage imageimage

imageimageimage image

 

Vår egen IT-pedagog på Deromeskolan, Caroline, lär oss programmera!

image image

Genom att räkna ut hur långt, hur många steg och vilka kommandon som ska gälla får vi Blue-Booten till att gå som vi vill. Caroline presenterar Blue-Boot för oss. Hon ger oss en väg som vår Blue-Boot ska programmeras att gå. Vi arbetar i par för att hjälpas åt att lösa problem som uppstår. Frågor som finns bland oss är: ”Hur långt är varje steg som Blue-Booten tar?”, Hur lång är vägen den ska gå?”, ”Hur ska vi mäta?”, ”Vilka kommandon behöver göras?”, ”Hur vet vi hur många steg som Blue-Booten ska ta?”, ”Mäter vi steget från Blue-Bootens huvud eller bak, spelar det någon roll?”, Hur ska vi räkna på detta?”. För prövandet finns inga gränser och elevernas intresse och engagemang är på topp. Det är matematik som väljs och används trots att programmering är i fokus och står på schemat. Undervisningen möter alla elever, där var och en befinner sig, i sitt eget lärande. Utmanar och möter. När lektionen är slut vill alla fortsätta…

imageMax och Måns

imageJola, Jafa och Nellie

image

Vi visar våra lösningar genom att uttrycka matematiken. I uttrycket framgår det hur vi tänkt och resonerat, vilka räknesätt vi valt och hur vi kommer fram till vårt svar. Vi behöver kunna bevisa vår lösning, att vårt resonemang håller.

Två dagar senare arbetar eleverna vidare men då vänder vi på upplägget. Ann leder undervisningen, då hon också lär i process med eleverna. Eleverna får i uppgift att själva skissa en väg, med start och slut, på rutat papper. Nu vet alla hur långt Bee-Bootens steg är. Intresset är stort, alla vet vad som gäller, alla är koncentrerade på uppgiften och alla slutför uppgiften. ”Varför går den inte som vi ritat på pappret?, Vi för pröva igen… Hur många steg har vi ritat framåt? Vilket håll skulle den vända uppåt? Vänster eller höger? Det är för lite steg… Vi måste göra om… Varför går den tillbaka i samma spår som innan?”

image image

Max skissar vägen.                             Bee-Booten programmeras.

 

/Caroline och Ann, v. 49

Blandning eller lösning?

Vi experimenterar med olika vätskor. Vi upptäckte att olika oljor löser sig med varandra. Vi prövade med raps- och olivolja.

Hur är det med vatten och olja tillsammans? Vi skriver ner vår egen hypotes: Jag tror att… Därefter prövar vi för att se resultat. Olivolja+rabsolja löser sig med varandra och blir till en lösning.

imageimage

Genom att pröva och se resultatet lär vi oss att olja flyter på vattnet. Olja löser sig inte i vatten.

image imageimageimage

Genom att suga upp oljan från ytan kan vi få tillbaka vattnet för sig och oljan för sig. Olja och vatten är en BLANDNING som går att separera.

/klass 2, 17 november 2016

 

I NO tränar vi vår begreppsförmåga men också vår förmåga att upptäcka samband i naturen. Genom att göra näringskedjor och kommunicera kring dessa lär vi oss använda begreppen producenter och konsumenter. Vem äter vem? Hur gynnas producenten av konsumenten?

Vi har skrivit berättelser utifrån våra näringskedjor. Då har vi fått träna vår skrivförmågan, att använda skiljetecken, stava och meningsbyggnad.

Här kommer några elevalster.

image image

Spara

Spara

Spara